Bij een vermoeden van eileiderontsteking, vindt meestal onderzoek van de buik en inwendig onderzoek plaats en wordt nagegaan of u koorts heeft. Ook bloedonderzoek en urineonderzoek zijn mogelijk. Vaak doet de gynaecoloog echoscopisch onderzoek.