Deze folder geeft u informatie over een epidurale injectie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Algemene informatie

Een epidurale injectie is een behandeling om pijn te verminderen in de epiduraalruimte. Deze ruimte bevindt zich in het wervelkanaal, van de onderkant van de schedel tot aan de stuit. In de epiduraalruimte bevinden zich onder andere de uit het ruggenmerg uittredende zenuwwortels. Deze zenuwwortels kunnen door diverse oorzaken geïrriteerd raken en pijnklachten geven. Ontstekingsremmende medicatie kan een positief effect hebben op het geïrriteerde weefsel en kan de pijnklachten verminderen.

Plaats injectie

De epidurale injectie kan plaatsvinden ter hoogte van:

  • de nek (cervicaal)
  • de borst (thoracaal)
  • de lendenen (lumbaal)
  • het heiligbeen (caudaal/sacraal)

De behandeldag

De behandeling vindt plaats op de dagopname. U meldt zich dan bij de afdeling PKOK. Houd er rekening mee dat u ongeveer 1-2 uur opgenomen bent. Bent u verhinderd op de dag van de behandeling? Neem dan contact op met de polikliniek Pijngeneeskunde (zie contactgegevens).