Lees meer over fotodynamische therapie bij superficieel basaalcelcarcinoom (BCC) in onze informatiefolder.