Deze folder geeft u informatie over een ergometrie (inspannings-ECG).