U heeft diabetes, een chronische aandoening. Sinds enige tijd heeft u ook nierfunctiestoornissen. Nu heeft uw internist u, op grond van de uitslagen van het laatste bloed- en urineonderzoek, verteld dat u met dialyse moet starten, of u bent inmiddels al gestart.

Vragen

Nu heeft u vast nog vragen, zoals:

  • Hoe moet dat met mijn diabetes, hoe gaat dat samen met hemodialyse?
  • Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn diabetes tijdens mijn hemodialysebehandelingen?

In deze folder vindt u informatie die u kan helpen uw diabetes onder controle te houden bij hemodialyse.

Hemodialyse

Nu u bent gestart met hemodialyse, komt u drie keer per week een aantal uren naar de dialyseafdeling, waar u wordt aangesloten aan een dialysemachine. Zo wordt uw bloed gezuiverd van afvalstoffen en zo nodig wordt ook vocht onttrokken.