Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

U heeft recent een darmonderzoek gehad en daarbij is gebleken dat er zich een tumor in de darm bevindt. Uit het bloedonderzoek wat bij u is verricht, blijkt dat er sprake is van bloedarmoede, deze wordt veroorzaakt door de tumor in de darm.

IJzerinfuus tegen bloedarmoede

Bloedarmoede kan de volgende klachten geven: moeheid, kortademigheid bij inspanning en duizeligheid. Een ijzerinfuus kan ervoor zorgen dat de bloedarmoede afneemt. Omdat u mogelijk een behandeling moet ondergaan vanwege de tumor in darm, willen wij u in de best mogelijke conditie brengen. Hierbij hoort een behandeling van de bloedarmoede. Wanneer u in goede conditie bent, heeft u minder kans op complicaties bij een eventuele behandeling.
Het ijzerinfuus wordt in het ziekenhuis toegediend. Hiervoor wordt u een aantal uren opgenomen in het ziekenhuis te Goes. Als u het ijzerinfuus voor het eerst krijgt toegediend is het niet mogelijk om dit in Vlissingen te krijgen. Na het infuus mag u weer naar huis. U mag zelf autorijden, mits u zich goed voelt.

Mogelijke bijwerkingen

Het infuus kan bijwerkingen geven zoals: hoofdpijn, metaalsmaak in de mond, duizeligheid, buikpijn, verstopping, diarree, roodheid van de huid op de plaats waar het infuus heeft gezeten en misselijkheid. In hele zeldzame gevallen (0.01-0.1 % kans) kan er een ernstige allergische reactie optreden. De klachten gaan doorgaans vanzelf weer over. Mocht u zich zorgen maken, meldt dit dan bij uw verpleegkundige op de afdeling waar het infuus wordt toegediend. Als u al medicijnen gebruikt voor bloedarmoede kunt u deze stoppen.