Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over het preoperatief spreekuur (POSpoli). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Operatie onder narcose

Binnenkort ondergaat uw kind een operatie onder narcose op de operatiekamers. Narcose is een soort diepe slaap waarbij uw kind de operatie niet bewust meemaakt en geen pijn voelt. Anesthesie betekent ‘gevoelloosheid’. Een anesthesioloog is een dokter die gespecialiseerd is in anesthesie, pijnbestrijding en andere medische zorg rondom de operatie. Tijdens de operatie is de anesthesioloog of diens assistent, de anesthesiemedewerker, steeds bij uw kind. Met behulp van bewakingsapparatuur worden de functies van het lichaam van uw kind bewaakt en vast gelegd en zo nodig bijgestuurd tijdens de operatie.

Preoperatief spreekuur (POS)

Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de operatie die uw kind ondergaat. Via de polikliniek (van de behandelend arts) ontvangt u een persoonlijke informatie map (PIM) met alle benodigde informatie en een vragenlijst. Tevens krijgt u een brief mee met daarin datum en tijdstip waarop u en uw kind op de POS-poli worden verwacht. Als u naar de POS-poli komt levert u de ingevulde en ondertekende vragenlijst uit de PIM af bij de balie. Na het spreekuur gaat u weer naar huis en op de afgesproken datum komt u met uw kind terug voor de operatie.

Voorbereiding van uw kind

Een goede voorbereiding van uw kind op de operatie maakt dat u kind minder last heeft van angsten en spanningen. Goede uitleg door de ouder is daarom belangrijk.