Deze folder geeft u informatie over de Kinderdagbehandeling. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Zo prettig mogelijk

Uw kind komt binnenkort een ochtend naar het ziekenhuis voor een ingreep op de Kinderdagbehandeling. De Kinderdagbehandeling heeft tien bedden in Vlissingen. Naast Vlissingen kan het voorkomen dat uw kind opgenomen wordt op de Kinderafdeling in Goes voor dagbehandeling. Hiervoor is een speciale dagbehandelingskamer ingericht met vier bedden. Een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor het kind als voor u. Toch kunnen wij, samen met u, proberen deze dagopname zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan de hand van deze informatie kunt u uw kind voorbereiden op wat hem of haar te wachten staat. Een goede voorbereiding kan een groot stuk van de onzekerheid wegnemen. Aarzel niet om vragen te stellen of problemen te bespreken. Iedereen op de Kinderdagbehandeling wil dat u en uw kind zich in het ziekenhuis zo prettig mogelijk voelen.

Suggesties ter voorbereiding

De manier waarop u uw kind kunt voorbereiden op een verblijf in het ziekenhuis hangt af van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Algemene adviezen

  • Kinderen kunnen hun ervaringen in het ziekenhuis over het algemeen beter verwerken als ze van te voren weten wat ze te wachten staat. Vertel daarom op eenvoudige wijze wat er gaat gebeuren en waarom.
  • Jonge kinderen hebben aan een korte eenvoudige uitleg voldoende. Door middel van spelmateriaal, bijvoorbeeld: poppen, knuffels, dokterskoffertje en boekjes, maakt u het verhaal voor hen nog duidelijker.
  • Oudere kinderen willen meestal precies weten wat er met ze gaat gebeuren.
  • Wees eerlijk in uw informatie en vertel uw kind dat het soms pijn en verdriet kan hebben. Er zijn ook leuke dingen in het vooruitzicht te stellen, zoals: bezoek, post, cadeautjes, de speelkamer en spelen met andere kinderen.
  • U kunt samen met uw kind de tas met spullen inpakken die mee gaat naar het ziekenhuis. Laat uw kind in ieder geval zijn knuffel of lievelingsspeelgoed meenemen.
  • Stichting Kind en Ziekenhuis wil u graag ondersteunen in de voorbereiding. Kijk voor meer informatie op Kindenziekenhuis.nl.
  • In de boekhandel en bibliotheek zijn allerlei boekjes verkrijgbaar die u als hulpmiddel kunt gebruiken als u uw kind over het ziekenhuis vertelt.

Wilt u persoonlijk advies over het voorbereiden van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker van de Kinderafdeling (via telefoonnummer 088 125 43 25) of met Stichting Kind en Ziekenhuis. Als uw kind geopereerd moet worden, is het mogelijk om voor de opname naar een informatiebijeenkomst te komen. Over deze informatiebijeenkomst kunt u verderop in deze folder meer lezen.

Wordt uw kind niet geopereerd, maar moet het voor een onderzoek of observatie naar het ziekenhuis, dan kunt u van tevoren ook een kijkje komen nemen op de afdeling tijdens een kennismakingsbezoek. U kunt telefonisch een afspraak maken voor het kennismakingsbezoek en de informatiebijeenkomst met de pedagogisch medewerker (via telefoonnummer 088 125 43 25).

Informatiebijeenkomst ‘Kind en narcose’

Het is belangrijk dat kinderen op een juiste manier, passend bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau een goede voorbereiding krijgen. U als ouder/verzorger kent uw kind het beste en kunt het daarom goed voorbereiden. Wij willen u hierbij graag helpen en adviseren. Het is daarom mogelijk om voor de opname een informatiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt uw kind, met behulp van u, door de pedagogisch medewerker spelenderwijs voorbereid op de komende operatie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van:

  • fotoboeken
  • spelmateriaal (beer/dokterskoffer)
  • voorbereidingsmateriaal (bijvoorbeeld narcosekapje)

De informatiebijeenkomst duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de speelkamer van de Kinderafdeling. U kunt telefonisch een afspraak maken met de pedagogisch medewerker, zodat tijd en datum kunnen worden afgesproken (088 125 43 25). Bent u niet in de gelegenheid om naar een informatiebijeenkomst te komen? Dan kunt u telefonisch informatie krijgen van de pedagogisch medewerker van Stichting Kind en Ziekenhuis.