Deze behandeling wordt tijdelijk niet uitgevoerd.

Deze folder geeft u informatie over lachgassedatie. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Wat is lachgassedatie?

Adrz beschikt over een apparaat, waarmee een mengsel van zuurstof en lachgas via een masker door de patiënt kan worden ingeademd. Het inademen van zo’n mengsel van zuurstof en lachgas heeft een geruststellende en kalmerende (sederende) werking. Het wordt daarom inhalatiesedatie of lachgassedatie genoemd.

Voor wie is het geschikt?

Lachgassedatie is een veilige sedatiemethode waarbij de patiënt steeds bij bewustzijn blijft. De toediening is met name geschikt voor angstige kinderen boven de twee jaar die goed aanspreekbaar zijn, maar de onwennige situatie niet goed aankunnen of angstig reageren op nieuwe situaties. Ook voor volwassenen voor wie de behandeling (tijdelijk) een te grote belasting vormt, kan lachgas helpen om angst beter te beheersen of helpen te ontspannen.