Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Op de afdeling Spoedeisende Hulp zien we patiënten met acuut medische problemen die de huisarts niet kan behandelen. Wij ontvangen patiënten met veel verschillende symptomen, verwondingen en klachten. U vindt daarom alle specialisaties terug op onze Spoedeisende Hulp.

Nu Spoedeisende Hulp nodig? Kijk dan op onze spoedpagina.

Uw behandelteam

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Adrz wordt uw behandelteam gevormd door onder andere verpleegkundigen, SEH-artsen, artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS), huisartsen in opleiding (HAIO’s), doktersassistenten en coassistenten. Tijdens uw aanwezigheid op onze afdeling kunt u met elk van deze collega’s te maken krijgen. Iedereen die aan uw bed komt stelt zich persoonlijk aan u voor en legt u uit wat hij precies komt doen.

Wachttijd op de Spoedeisende Hulp

We streven ernaar iedereen zo snel mogelijk te helpen. Indeling naar urgentie (triage) geeft ons handvatten om de meest zieke mensen eerst te helpen. Het kan dus zijn dat iemand die later binnenkomt eerder dan u wordt geholpen. De wachttijd wordt naast urgentie ook bepaald door:

  • bloedonderzoek
  • röntgenfoto’s
  • aanvullende onderzoeken
  • drukte op de Spoedeisende Hulp of een andere afdeling
  • beschikbaarheid van een arts of behandelruimte
  • het tijdstip van binnenkomst
  • of u een kind of volwassene bent (kinderen krijgen voorrang)

Een verwijzing is altijd nodig

Komt u zonder verwijzing naar de afdeling Spoedeisende Hulp terwijl geen sprake is van een levensbedreigende situatie? Dan worden de kosten van de behandeling mogelijk niet vergoed door uw verzekeraar en moeten wij deze bij u in rekening brengen. Bel daarom bij twijfel altijd eerst uw huisarts of de huisartsenpost.

Identificatie op de Spoedeisende Hulp

Net als bij andere afdelingen in het ziekenhuis, moet u zich op de Spoedeisende Hulp identificeren. Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst door ons geholpen en hoeft u zich niet meteen te identificeren. Wel vragen wij u zich binnen 14 dagen na de behandeling alsnog bij ons te identificeren, anders moeten wij de gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

Lees meer over de identificatieplicht

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in de folder Spoedeisende Hulp Adrz. U krijgt deze ook uitgereikt op de afdeling.

Vragen na uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp

Heeft u nog vragen na uw bezoek aan onze afdeling Spoedeisende Hulp?
Kijk dan op  www.sehzorg.nl.

Deze website geeft de volgende informatie:

  • Uitleg over diverse ziekteverschijnselen en verwondingen;
  • Advies voor na uw bezoek aan onze Spoedeisende Hulp.

Sehzorg.nl is de website van de Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Heeft u toch nog meer vragen? Neem dan contact op met uw behandelaar.