In deze folder leest u welke invloed slaapapneu kan hebben in uw leven, en wat de long/OSAS-verpleegkundige voor u kan betekenen.