Deze folder geeft u informatie over mictiecystogram bij volwassenen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een mictiecystogram?

U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor een mictiecystogram op de afdeling Radiologie van Adrz. Bij dit onderzoek wordt de blaas en plasbuis onderzocht op eventuele afwijkingen. Door het inbrengen van contrastmiddel kan dit lichaamsdeel zichtbaar gemaakt worden.

Van tevoren melden?

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

  • zwanger bent of denkt dat te zijn. Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is.
  • als u een tillift nodig heeft. Wij kunnen dan extra tijd inplannen voor het onderzoek.
  • een allergie heeft voor jodium.