Deze folder geeft informatie over obductie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Toestemming voor obductie

De behandelend arts of de arts die het overlijden heeft geconstateerd, kan de nabestaanden toestemming vragen voor obductie. De toestemmingsprocedure legt de arts u uit. In de uitleg geeft hij de reden en de omvang van de obductie.

Wat is een obductie?

Bij een obductie onderzoekt een patholoog het lichaam van de overledene. Hierbij worden de organen in de borst- en buikholte onderzocht. Als het nodig is dat ook andere lichaamsdelen of organen worden onderzocht, moet de arts die om toestemming heeft gevraagd, uitleggen waarom. De nabestaanden kunnen bezwaar maken tegen een volledige obductie of een geringere omvang van de obductie bepalen.