Zojuist is er met u en uw naasten besproken dat er sprake is van een vorm van dementie. Dat kan behoorlijk ingrijpend zijn. Naast alle emoties kan de diagnose ook veel vragen oproepen. In het gesprek zijn er verschillende onderwerpen besproken. Hieronder staan nog enkele adviezen, die voor u mogelijk van toepassing zijn. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven.

 

Casemanager

In overleg met u en uw naasten wordt een casemanager dementie aangevraagd. Een casemanager is een gespecialiseerde hulpverlener die informeert, ondersteunt, meedenkt, helpt keuzes te maken en de zorg regelt voor mensen met dementie en hun naasten tijdens het ziekteproces. De casemanager wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering. In Zeeland zijn de meeste casemanagers in dienst van de Zeeuwse Zorgschakels (www.zeeuwsezorgschakels.nl, telefoonnummer 0118 – 851 416, info@zeeuwsezorgschakels.nl)