Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over een pacemaker in de laatste levensfase. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een pacemaker?

Pacemakers zijn kleine implanteerbare apparaten die het hartritme in de gaten kunnen houden en zo nodig kunnen ondersteunen. Pacemakers
worden geïmplanteerd bij patiënten met een te traag hartritme of bij wie de geleiding verstoord is. Wanneer het hart te langzaam klopt, kan de
pacemaker via een draad een elektrische prikkel geven om het hart te stimuleren. Een pacemaker heeft geen invloed op (levensbedreigende)
snelle hartritmes. Een CRT (Cardiale Resynchronisatie Therapie) is een pacemaker speciaal voor patiënten met een verminderde pompfunctie van het hart.

Bij een gezond hart trekken de linker- en de rechterkamer van het hart tegelijkertijd samen. Bij een deel van de patiënten met hartfalen loopt de
prikkel die de hartkamers laat samentrekken ongelijk over de beide kamers. De hartkamers trekken dan ongelijk samen, waardoor de hartslag
minder krachtig wordt en het hart minder bloed weg kan pompen. De bedoeling van een CRT is het weer synchroon laten samentrekken van de
linker- en rechterventrikel zodat ze elkaar ondersteunen en de pompfunctie verbeterd.