Deze folder geeft u informatie over palliatieve zorg. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Palliatieve behandeling en palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van uw leven en dat van uw naasten wanneer u te maken hebt met een ongeneeslijke ziekte. Uw klachten kunnen zowel van lichamelijke, psychische als spirituele aard zijn. Door deze klachten in een vroeg stadium
zorgvuldig te bespreken, kan dit uw lijden voorkomen of verlichten.

Zo lang mogelijk durend kwalitatief goed leven

Als genezing niet meer mogelijk is, wordt bij behandeling gestreefd naar een zo lang mogelijk durend kwalitatief goed leven. Dit kan door het verminderen van symptomen en door het afremmen van de ziekte. We spreken in deze situatie van palliatieve zorg. Voorbeelden van te
behandelen symptomen zijn pijn, misselijkheid, benauwdheid en slaapproblemen. De periode dat mensen palliatieve zorg nodig hebben kan
variëren van enkele dagen, weken tot jaren. Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg of de terminale fase.