Binnenkort ondergaat u bij Adrz een onderzoek of een behandeling. U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u voorafgaand medicijnen krijgt om u slaperig te maken en uw bewustzijn te verlagen (sedatie). Met behulp van sedatie kunt u zich beter ontspannen, waardoor de arts het onderzoek of de behandeling beter uit kan voeren.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Sedatie vermindert het bewustzijn zodanig dat
u minder angst heeft voor een mogelijk onaangenaam onderzoek of behandeling. U krijgt voor de sedatie
medicijnen toegediend via een infuusnaald in een bloedvat van uw arm of hand. U krijgt een slaapmiddel om
u in een lichte slaap te houden en/of een pijnstiller om de pijn te bestrijden. Een sedatiepraktijkspecialist (SPS) voert de sedatie uit en bewaakt uw veiligheid en comfort tijdens het onderzoek of behandeling.