Deze folder geeft u informatie over de Renografie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Een Renografie is een onderzoek van de nierfunctie, eventueel in verband met verhoogde bloeddruk.