Deze folder geeft u informatie over de schildwachtklierscintigrafie bij melanoom (sentinel node). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Het doel van het onderzoek is het opsporen van de lymfeklieren in het lichaam waar het lymfevocht vanuit het melanoom het eerst terechtkomt. Deze klier wordt de schildwachtklier genoemd.