Deze folder geeft u informatie over sedatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Binnenkort komt u voor een onderzoek naar het ziekenhuis. Bij dit onderzoek is het van belang dat u goed ontspannen bent. Daarom krijgt u voor het onderzoek het slaap-/ontspanningsmiddel Midazolam (Dormicum®). Midazolam is een kortwerkend slaapmiddel dat door een infuusnaald wordt toegediend. Na toediening van Midazolam kunt u zich beter ontspannen. U krijgt Midazolam toegediend in een dusdanige dosering zodat uw bewustzijn verlaagd wordt maar wel intact blijft. U bent tijdens het onderzoek dus wel aanspreekbaar. Er wordt gestreefd naar een zogenaamde procedurele sedatie, waarbij u slaperig bent maar de arts en verpleegkundige wel met u kunnen blijven communiceren. Midazolam is daarom geen narcosemiddel.