Als u bent doorverwezen naar Adrz met het vermoeden dat u slokdarmkanker heeft, ondergaat u een aantal onderzoeken om de diagnose wel of geen slokdarmkanker te kunnen stellen. Hieronder leest u over het diagnose- en behandeltraject, uw aanspreekpunt en het team dat voor u klaarstaat.

Aanspreekpunt

Als er bij het kijkonderzoek een verdenking van slokdarmkanker is geconstateerd, krijgt u een casemanager toegewezen. Dit is een verpleegkundig specialist en uw aanspreekpunt tijdens het onderzoek- en behandeltraject. Zij neemt contact met u op om u verder te informeren over het vervolg. Daarnaast overlegt ze met u over uw conditie en voedingstoestand, eventueel met behulp van een diëtiste en fysiotherapeut.

Diagnose

Om de diagnose te kunnen stellen wordt er als eerste een klein stukje weefsel uit de tumor weggenomen. Dit noemen we een biopt. Het biopt wordt weggenomen tijdens een kijkonderzoek via de mond en slokdarm (gastroscopie). Het weefsel wordt vervolgens opgestuurd naar het laboratorium en onderzocht door patholoog. In het laboratorium worden de kenmerken van de tumor achterhaald en bepaald of het een goedaardige of kwaadaardige afwijking is.

Als er tijdens het kijkonderzoek een verdenking van kanker wordt geconstateerd, is vervolgonderzoek nodig. Daarmee wordt vastgesteld of er sprake is van uitzaaiingen naar omringende lymfeklieren of organen. De mogelijke vervolgonderzoeken zijn:

Multidisciplinair overleg

Patiënten met (een verdenking van) slokdarmkanker die onderzocht zijn, worden besproken in een multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg zijn de internist-oncoloog, radioloog, nucleair geneeskundige, radiotherapeut, MDL-arts, patholoog en verpleegkundig specialist aanwezig. De diagnose en het advies over het vervolg wordt zo spoedig mogelijk met u besproken tijdens een bezoek aan de polikliniek. Daarnaast wordt ook uw huisarts op de hoogte gesteld van de diagnose en het advies over het behandelplan.

Bezoek aan polikliniek

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist en de MDL-arts. De uitslag van de diverse onderzoeken worden dan met u besproken. Het is toegestaan om dit gesprek op te nemen (met uw telefoon bijvoorbeeld).

Als uit de diagnose blijkt dat het om een lokaal gezwel gaat zonder uitzaaiing, wordt u verwezen naar de chirurg in het Erasmus MC. Als er wel uitzaaiingen zijn vastgesteld, krijgt u een gesprek met de internist-oncoloog over de mogelijke behandelopties.

Doorverwijzing naar Erasmus MC

De uitslagen van de verschillende onderzoeken worden samen met uw persoonlijke gegevens naar het Erasmus MC verstuurd, waarna u op korte termijn een oproep krijgt voor het spreekuur van de chirurg in het Erasmus MC. Wij adviseren u om iemand mee te nemen naar dit bezoek. Tijdens dit bezoek bespreekt de chirurg de uitslagen en gaat met u in gesprek over de mogelijke behandelingen. Het definitieve behandelplan wordt later tijdens het wekelijks multidisciplinair overleg in het Erasmus MC vastgesteld.

De chirurg van het Erasmus MC geeft zijn advies door aan de verpleegkundig specialist van Adrz. Zij plant daarop de benodigde afspraken voor het behandeltraject en licht u hierover in.

Operatieve behandeling

Als een operatieve verwijdering in het Erasmus MC haalbaar wordt geacht, wordt u meestal eerst voorbehandeld in Adrz. De voorbehandeling bestaat uit 23 bestralingen van het gezwel gecombineerd met chemotherapie. Het doel van de chemotherapie is om de tumor  gevoeliger te maken voor de bestraling.

De bestraling vindt plaats in het ZRTI op locatie Vlissingen. De chemotherapie wordt toegediend op de Adrz dagbehandelingen in Vlissingen, Goes en Zierikzee, maar meestal in Vlissingen omdat de bestraling daar ook plaatsvindt. Voor de behandeling wordt u schriftelijk en mondeling geïnformeerd op het ZRTI en de afdeling oncologie.

Na de voorbehandeling wordt u na een tussenperiode van ongeveer 6 weken opgeroepen voor een controle gastroscopie in het Erasmus MC als voorbereiding op de operatieve ingreep. De operatie vindt plaats in het Erasmus MC, zij informeren u hier verder over.

Niet-operatieve behandeling

Als een operatie niet mogelijk is vanwege conditie of andere gezondheidsproblemen, wordt u behandeld met chemotherapie en bestraling. Deze behandeling bestaat uit 28 bestralingen van het gezwel gecombineerd met 6 wekelijkse infuus-toedieningen van medicijnen die de kankergroei remmen (cytostatica). De chemotherapie maakt de tumor gevoeliger voor de bestraling.

Tijdens de chemotherapie heeft u afspraken met de verpleegkundig specialist en/of de internist-oncoloog op de polikliniek. Dit ter controle van eventuele bloedonderzoeken en de algehele conditie.

De bestraling vindt plaats in het ZRTI op locatie Vlissingen. De chemotherapie wordt toegediend op de Adrz dagbehandelingen in Vlissingen, Goes en Zierikzee, maar meestal in Vlissingen omdat de bestraling daar ook plaatsvindt.

Palliatieve behandelingsopties

Heeft u slokdarmkanker en heeft u van uw arts te horen gekregen dat u niet meer te genezen bent? De consultkaart kan u en uw arts helpen om de mogelijkheden te bespreken voor het vervolgtraject. Sommige behandelingen kunnen samen worden gedaan. Bespreek dit met uw arts.

Nabehandeling

Bij slokdarmkanker is het niet nodig om een nabehandeling te geven.

Nacontrole

In geval van een geslaagde operatie vindt de nacontrole plaats op de polikliniek Chirurgie van het Erasmus MC. Bij een goed beloop wordt de controle overgedragen aan de internist oncoloog van Adrz of afgewisseld.

Behandelteam

Internist oncoloog, maag- darm- en leverarts, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundige, verpleegkundig specialist oncologie /casemanager.

Ondersteunende diensten

Diëtiste, fysiotherapeut,

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut

Radiotherapeut

Erasmus MC

Chirurg

Veelgestelde vragen

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de behandeling?

Tijdens uw eerste bezoek heeft u een gesprek gehad met uw casemanager. Dit is uw aanspreekpunt voor het volledige behandeltraject. De casemanager is er voor al uw vragen over het behandeltraject