Binnen de oncologie wordt meegedaan aan wetenschappelijk onderzoek. Er worden drie fasen van wetenschappelijk onderzoek onderscheiden:

Fase 1

In experimenteel dierenonderzoek is een nieuw medicament ontdekt. Bij patiënten wordt gekeken welke maximale dosering nog wordt verdragen. Daartoe wordt de dosering bij opeenvolgende patiënten stapsgewijs verhoogd. De een na laatste stap dient als dosering voor fase 2.

Fase 2

Alle patiënten worden behandeld met de boven beschreven dosering. Indien het percentage patiënten, dat baat heeft bij de behandeling, voldoet aan de vooraf opgestelde norm gaat het medicament door naar fase 3.

Fase 3

Het effect van het nieuwe medicament wordt vergeleken met het effect van de gebruikelijke behandeling. In een dergelijk onderzoek wordt de behandelkeuze door loting bepaald. Adrz neemt actief deel aan meerdere fase 3 onderzoeken. Dergelijke onderzoeken lopen doorgaans in meerdere Nederlandse ziekenhuizen tegelijk. Fase 1 en Fase 2 onderzoeken worden alleen uitgevoerd in academische ziekenhuizen en een beperkt aantal topklinische ziekenhuizen. Deelname aan een fase 1 of 2 onderzoek is voor een patiënt alleen aan te raden als er geen reguliere behandelmogelijkheden meer zijn.