Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over het sparen van de bloedvaten (venepreservatie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Sparen bloedvaten

U bent bekend met een teruggang van uw nierfuncties. Mogelijk heeft u op termijn dialyse nodig om uw bloed van afvalstoffen te zuiveren. Indien noodzakelijk wordt er via dialyse ook vocht aan de bloedbaan onttrokken. Voor deze toekomstige behandeling is het nu al van belang de bloedvaten van uw armen zoveel mogelijk te sparen. De medische term hiervoor is ‘venepreservatie’.

Vormen dialyse

Er zijn twee vormen van dialyse:

  • buikspoeling (peritoneaal dialyse)
  • spoeling aan een dialyseapparaat (hemodialyse)

Welke vorm van dialyse u gaat doen beslist u samen met uw nefroloog. In de pre-dialyse fase (dat is de fase voorafgaand aan de daadwerkelijke dialyse) bespreekt de verpleegkundige alle aspecten met betrekking tot beide vormen van dialyse met u. Bij buikspoeling is er in eerste instantie geen directe toegang tot de bloedbaan noodzakelijk om te kunnen dialyseren. Bij hemodialyse wel. Er moet bij hemodialyse bloed vanuit het lichaam door een kunstnier gepompt worden, waarna dit weer teruggegeven wordt aan het lichaam. Voor het kunnen dialyseren is daarom een goede vaattoegang in de arm noodzakelijk.