Het doel van een stereotactisch geleide biopsie van de borst is het verkrijgen van weefsel om de aard van de afwijking in de borst nader te onderzoeken. Voorafgaand aan de biopsie van de borst krijgt u een plaatselijke verdoving. Het verzamelde weefsel wordt onderzocht in het pathologisch laboratorium.

In deze folder staat informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding van het onderzoek, de uitvoering van het onderzoek en de nazorg. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.