Deze folder geeft u informatie over het maken een stereotactisch geleide biopsie van de borst (mammabiopsie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een stereotactisch geleide biopsie van de borst?

Het doel van een stereotactisch geleide biopsie van de borst is het verkrijgen van weefsel om de aard van de afwijking in de borst nader te onderzoeken. Voorafgaand aan de biopsie van de borst krijgt u een plaatselijke verdoving. Het verzamelde weefsel wordt onderzocht in het pathologisch laboratorium.

Van tevoren melden

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts, nurse practitioner én de afdeling Radiologie als u:

  • een antistollingsmiddel (bloedverdunner) gebruikt
  • een ziekte heeft waarbij de stolling van uw bloed gestoord is
  • zwanger bent of denkt dat te zijn – het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is