Deze folder geeft u informatie over het opheffen van uw stoma en de behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat u
w persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.