Tijdens een thoracoscopie wordt geprobeerd om meer duidelijkheid te krijgen over de ziekte die uw longvliezen heeft aangetast. Een vlies bedekt de buitenkant van de long, het andere vlies bekleedt de binnenkant van de borstholte. Tussen deze twee vliezen hoort niets te zitten, met name geen lucht of vocht. Duidelijkheid wordt verkregen door het wegnemen van stukjes ziek longvlies tijdens een kijkoperatie. Het vocht dat op het moment van het onderzoek nog aanwezig zou kunnen zijn, wordt weggezogen en eventueel opgestuurd voor onderzoek. Soms wordt na het wegnemen van stukjes longvlies en wegzuigen van het vocht, talk ingebracht met de bedoeling de longvliezen te verkleven. Hierdoor wordt de aanmaak van vocht en opstapeling tussen de vliezen in de toekomst vermeden.

Voorbereiding

U moet nuchter zijn voor de operatie. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld ascal, plavix of medicijnen waarvan de inname door de trombosedienst wordt geregeld), overleg dan voor het onderzoek met uw behandelend arts.

Het onderzoek

U wordt voor dit onderzoek kort opgenomen bij Adrz. Het onderzoek wordt door een chirurg of een longarts uitgevoerd. De dag van het onderzoek wordt u op het afgesproken tijdstip in een bed naar het Verrichtingencentrum gebracht. U krijgt een ziekenhuisjas om aan te doen. In de onderzoeksruimte krijgt u een infuus voor het medicijn dat zorgt voor het roesje. Daarna wordt u gevraagd op de linker- of de rechterzij te gaan liggen (afhankelijk van welke kant de longvliezen ziek zijn). Vervolgens wordt uw huid ontsmet en u wordt afgedekt met steriele doek.

Onder plaatselijke narcose en een roesje (soms onder algemene narcose) brengt de arts via een enkele centimeters grote insnede op de borstkas een kijkbuisje (scoop) in, in de borstholte. De arts kan dan de longvliezen bekijken en stukjes wegnemen van vliezen die een zieke indruk maken. Nadat de biopten zijn genomen wordt de insnede met hechtingen gesloten en blijft er een drain achter (slangetje blijft tijdelijk nog in de borstholte en komt via een insnede naar buiten). De duur van de ingreep, inclusief de voorbereiding, bedraagt ongeveer een half uur tot drie kwartier.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke algemene narcose is er kans op een complicatie zoals trombose in het been en een longontsteking. Zelden ontstaat er een infectie na de operatie.

De uitslag

De uitslag van de biopten neemt meestal twee tot drie dagen in beslag. Uw longarts bespreekt de uitslag en de eventuele behandeling met u.