Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

U komt naar het Borstzorgcentrum van Adrz in Vlissingen. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

Polikliniek voor borstkanker of andere borstafwijkingen

Het Borstzorgcentrum van Adrz is een polikliniek voor vrouwen en mannen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen. Op deze afdeling vindt onderzoek en behandeling van patiënten met een borstafwijking plaats.

Doorverwijzing via huisarts

Uw huisarts kan u naar het Borstzorgcentrum verwijzen wanneer een afwijking in de borst is geconstateerd. U zal eerst voor een beeldvormend onderzoek opgeroepen worden op de afdeling Radiologie. Afhankelijk van de bevindingen kan u doorverwezen worden aar een oncologische chirurg (mammachirurg). Ook verwijzingen naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gaan via uw huisarts. De huisarts zorgt ervoor dat de verwijsgegevens beschikbaar zijn tijdens uw eerste bezoek. Neemt u bij uw eerste bezoek uw identiteitsbewijs en bij medicijngebruik een geneesmiddelenoverzicht mee.