Lees meer over het Visual Evoked Potential onderzoek (VEP) in onze informatiefolder.

Evoked Potentials zijn kleine elektrische spanningen – signalen – van de herse­nen, die door bepaalde prikkels van buitenaf kunnen wor­den opgewekt. Om de signalen te kunnen meten, worden de prik­kels herhaald aangeboden: het zijn namelijk erg kleine elektrische signalen en ze kunnen door spontane hersenactiviteit verdoezeld worden. Speciale appa­ratuur kan de opgevangen signa­len weergeven. De uitkomst van het onderzoek geeft een indruk van de werking van een specifiek deel van de hersenen. U krijgt elektroden op uw hoofd geplakt met behulp van een zelfklevende contactpasta. Door middel van draadjes zijn de elektroden verbonden met de computer.