Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over het zien van bewegende vlekken en lichtflitsen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Oorzaak

Het glasvocht, ook wel glasachtig lichaam genoemd, is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Met het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht. Het glasvocht gaat krimpen en kan loskomen van het netvlies. Wanneer het glasvocht trekt aan het netvlies, kunt u lichtflitsen waarnemen. Daarnaast kunnen er troebelingen in het glasvocht ontstaan, die u kunt waarnemen als zwevende vlekjes. Ze kunnen allerlei vormen aannemen, van kleine fruitvliegjes tot grote spinnenwebben in het beeld. Deze troebelingen worden ook wel ‘mouches volantes’ of ‘floaters’ genoemd.

Achterste glasvochtmembraanloslating

Wanneer het glasvocht door krimping loskomt van het netvlies, wordt dit een achterste glasvochtmembraanloslating genoemd. Het krimpen van het glasvocht is een normaal proces bij veroudering van het oog. Alhoewel de vlekjes storend kunnen zijn, zijn deze onschuldig. De vlekjes zullen meer opvallen op een lichte achtergrond of bij helder weer. Na verloop van de tijd (weken of maanden), zullen de vlekjes minder gaan opvallen. Uw hersenen leren de vlekjes te negeren. Helemaal verdwijnen ze meestal niet.

Netvliesgaatje of -scheurtje

Soms verloopt het proces van een achterste glasvochtmembraanloslating niet helemaal goed en trekt het glasvocht een gaatje of scheurtje in het netvlies. Als hierbij ook aan een klein bloedvaatje wordt getrokken, dan kan er een bloeding in het glasvocht ontstaan. Meestal ziet men lichtflitsen wanneer het glasvocht aan het netvlies trekt. Bij het zien van flitsen, willen we daarom altijd uw netvlies controleren.