Ook na 25 september 1,5 meter afstand binnen de Zeeuwse ziekenhuizen

In belang van alle patiënten, bezoekers en zorgmedewerkers en vrijwilligers blijven de coronamaatregelen van kracht in de Zeeuwse ziekenhuizen, ook na 25 september. De ziekenhuizen volgen hiermee het dringende advies van de overheid.

Adrz Corona Maatregelen September 2021 Nieuws

Naast de algemene basisregels als vaak de handen reinigen, in ellenboog hoesten/niesen en zeker ook bij klachten die op corona (COVID-19) lijken NIET naar het ziekenhuis komen, blijven de volgende maatregelen gelden:

  • 1,5 meter afstand en mondneusmasker: binnen locaties van Adrz en ZorgSaam houdt iedereen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Bij Adrz blijft het dragen van een mondneusmasker overal verplicht, omdat het houden van 1,5 meter afstand op veel plaatsen in het ziekenhuis niet mogelijk is. Bij ZorgSaam wordt een mondneusmasker gedragen door de zorgmedewerkers in situaties waarin geen 1,5 meter mogelijk is.
  • Begeleiding patiënten: in de wachtruimtes geldt in verband met het afstand houden een maximum aantal personen, begeleiding van patiënten is daarom beperkt. Bij ZorgSaam alleen begeleiding mee (met groene kaart) als ziekenhuis dat vooraf heeft bepaald.
    Bij Adrz is het uitgangspunt om afspraken zoveel mogelijk telefonisch of digitaal te doen. Bij onderzoeken is één begeleider (op 1,5 meter en met mondneusmasker) toegestaan.
  • Begeleiding op Spoedeisende Hulp: een begeleider is (op 1,5 meter en met mondneusmasker) toegestaan. Bij kinderen onder de 12 jaar zijn twee begeleiders toegestaan. Bij patiënten met COVID-19-klachten is begeleiding toegestaan met medisch mondneusmasker en na aantonen van een negatieve PCR-test.
  • Bezoek: per patiënt zijn per bezoektijd twee bezoekers toegestaan. Uitzonderingen hierop uitsluitend met toestemming van de hoofdbehandelaar. In het Geboortecentrum van ZorgSaam en het Moeder & Kind centrum van Adrz zijn ouders/partner doorlopend welkom. Broertjes en zusjes + een bezoeker zijn welkom in overleg.

Kijk voor de volledige en actuele informatie op www.zorgsaam.org of www.adrz.nl