Dhr. dr. M. van der Have werd geboren op 21 december 1985 te Arnhem. Na één jaar Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, is hij in 2005 begonnen met de studie Geneeskunde aan dezelfde universiteit. Vanaf zijn 6e studiejaar werkte hij mee aan het opzetten van de Inflammatory Bowel Disease database bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten onder leiding van dr. B. Oldenburg. In 2011 behaalde hij zijn bul, waarna hij eerdergenoemd onderzoek voortzette in een promotietraject. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift: “The burden of inflammatory bowel disease from an individual and societal perspective”. Na het afronden van zijn specialisatie in het UMC Utrecht, werkte hij van 2020 tot 2021 in het Leids Universitair Medisch Centrum, met als aandachtsgebied inflammatoire darmziekten.

Hij beoefent het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten in de volle breedte, met speciale expertise op het gebied van inflammatoire darmziekten.

In mijn werk streef ik naar op maat gesneden zorg, waarbij de persoon achter de patiënt centraal staat en huidige wetenschappelijke inzichten worden geïntegreerd. Kortom van “Geneeskunde naar geneeskunst!

BIG-nummer

99.915.153.701