Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Natuurlijk, we vergeten allemaal wel eens iets, maar soms hebben mensen meer geheugenklachten. Ze vergeten bijvoorbeeld regelmatig iets of veranderen in hun doen en
laten. In zo’n geval kan een onderzoek op de Geheugenpoli van Adrz, locatie Vlissingen, duidelijkheid bieden over de oorzaak van de klachten.

Wie denkt aan geheugenklachten, denkt misschien al snel aan dementie. Maar ook lichamelijke klachten, een burn-out of een depressie kunnen leiden tot problemen met het geheugen. Om goed uit te zoeken wat de ernst en oorzaak van de klachten is, worden op de Geheugenpoli verschillende onderzoeken gedaan, zoals een neuropsychologisch onderzoek, bloedonderzoek en een MRI-scan van de hersenen. Op de Geheugenpoli werken klinisch geriater Deborah Leonards en verpleegkundige geriatrie Jacqueline Hoogedoorn nauw samen met de neuroloog en de neuropsycholoog. “Door samen te werken, kunnen we de geheugenklachten vanuit verschillende invalshoeken bekijken”, legt Deborah uit.

Alle afspraken op één dagdeel

“Alle gesprekken en onderzoeken plannen we op één dagdeel. Dat is makkelijk, maar ook behoorlijk intensief”, vertelt Deborah. Jacqueline vertelt dat elke patiënt een gesprek heeft met de neuroloog, de geriater en de verpleegkundige. Het is belangrijk dat de mantelzorger bij het onderzoek aanwezig is. “In een persoonlijk gesprek met de mantelzorger komen we veel te weten over hoe de patiënt in het dagelijks leven is.” Na het onderzoek worden de uitkomsten in het team besproken. Deborah: “Soms constateren we dat er niets aan de hand is. Het komt ook voor dat sprake is van psychische problematiek. Heel soms vinden we een lichamelijke oorzaak, maar we stellen regelmatig de diagnose dementie.”

Meerdere specialisten samen

Deborah en Jacqueline leggen uit dat het meestal de huisarts is die patiënten doorverwijst naar het ziekenhuis. Niet iedere patiënt komt in aanmerking voor een onderzoek op de Geheugenpoli. Het betreft veelal mensen die jonger zijn dan tachtig jaar, nog redelijk fit zijn en, behalve de geheugenproblematiek, geen andere klachten hebben. “We zien veel vijftigers en zestigers op de poli. Het stellen van een diagnose bij deze leeftijdsgroep is lastig. De meerwaarde van de poli is dan ook dat we beter tot de juiste diagnose kunnen
komen, omdat we met meerdere specialisten naar de patiënt kijken.”