Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een aandoening waarbij suikergehalte in het bloed bij herhaling verhoogd is. De ziekte gaat gepaard met een tekort aan het hormoon insuline dat in de alvleesklier wordt gemaakt. Het is een van de meest voorkomende ziektes in onze westerse wereld; in Nederland zijn ongeveer een miljoen mensen bekend met diabetes. Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld komt diabetes veel voor.

Type 1 diabetes

Type 1 diabetes komt met name op lagere leeftijd voor, maar kan ook op oudere leeftijd ontstaan. Bij deze vorm van diabetes is er een ontstekingsproces in de alvleesklier, waardoor de cellen die insuline maken uiteindelijk kapot gaan. Daardoor kan het lichaam zelf geen insuline meer maken en is altijd toediening van insuline met behulp van injecties noodzakelijk.

Type 2 diabetes

Type 2 diabetes mellitus begint vaker op hogere leeftijd en werd daarom vroeger ook wel aangeduid met de term ‘ouderdomsdiabetes’. Het kan echter ook op jongere leeftijd, zelfs op de kinderleeftijd, al voorkomen. Type 2 diabetes is meestal gerelateerd aan overgewicht. Hierbij bestaat er altijd een combinatie van een tekort aan insuline-aanmaak en een verminderde gevoeligheid van het lichaam voor insuline, ook wel insulineresistentie genoemd. Behandeling bestaat uit het aanpassen van de voeding en de lichamelijke inspanning en het gebruik van tabletten en insuline.

Andere vormen van diabetes mellitus

Naast type 1 en type 2 diabetes bestaan er ook vormen van diabetes die het gevolg zijn van een andere ziekte, bijvoorbeeld een ontsteking van de alvleesklier. Daarnaast bestaan enkele bijzondere vormen van diabetes mellitus. Hieronder valt bijvoorbeeld de ziekte MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) ofwel type 2 diabetes op jonge leeftijd, in combinatie met een sterk familiegebonden voorkomen.

Complicaties bij diabetes mellitus

Bij diabetes mellitus kunnen acute en langetermijncomplicaties ontstaan. Van belang is om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen. Op korte termijn kunnen acute ontregelingen ontstaan, zoals te hoge of te lage bloedsuikers. Op lange termijn kunnen er specifieke diabetescomplicaties ontstaan, met name in het oog, de nieren en de zenuwen. De schade aan de zenuwen draagt bij aan diabetische voetproblemen. Verder hebben mensen met diabetes een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Wij beschouwen diabetes dan ook als een belangrijke aandoening, die niet onderschat dient te worden, maar door een adequate gezamenlijke aanpak door internist, diabetesverpleegkundige, dietist, psycholoog en vaatchirurg goed te behandelen is.

Behandeling diabetes

In Adrz worden patiënten met diverse typen diabetes behandeld waaronder type 1 diabetes, type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes. Patiënten worden behandeld volgens de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat ieder kwartaal in samenspraak met de patiënt, een policontrole bij de internist of diabetesverpleegkundige plaatsvindt.

Kijk voor meer informatie over diabetes en de behandelmogelijkheden van diabetes in Adrz op de pagina van de Diabetespoli