Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Margreet Houmes is verpleegkundig specialist Hematologie. Zij is uw aanspreekpunt als u verdacht wordt van een kwaadaardige hematologische ziekte en ziet er op toe dat het traject van diagnostiek en behandeling goed verloopt. Zij is onderdeel van het behandelteam en neemt sommige medische handelingen van de artsen over, zoals het uitvoeren van beenmergpuncties, controles voorafgaand aan kuren en in het traject na afloop van kuren.

Adrz - Houmes, M (casemanager)

M. Houmes

Verpleegkundig specialist Hematologie

Spreekuur

Goes en Vlissingen

Opleiding

Master Advanced Nursing Practice aan Fontys Hogeschool Tilburg

Aandachtsgebieden

  • Lymfklierkanker
  • Multipel myeloom
  • Chronische leukemie