Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Kinderafdeling

Kinder- en Jeugdpsychologie

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog is gespecialiseerd in kinderen met lichamelijke klachten, zindelijkheidsproblemen, psychosociale problemen en klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden. Ook ziet de kinder- en jeugdpsycholoog kinderen die een chronische ziekte hebben.

Inschakelen medisch kinder- en jeugdpsycholoog

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog wordt ingeschakeld als de arts van uw kind vermoedt dat er naast medische problemen sprake is van psychologische of pedagogische problemen. Bijvoorbeeld:

 • Als er een vermoeden is van ontwikkelingsproblemen.
 • Als er vragen zijn over het ontwikkelingsniveau.
 • Als het kind gedragsproblemen heeft.
 • Als er een vermoeden is dat gezins- of omgevingsfactoren van invloed zijn op de problemen.
 • Als er vragen zijn over omgaan met een chronische ziekte en het gedrag van het kind.
 • Als een kind angst heeft voor bijvoorbeeld prikken, medische ingrepen of hier een traumatische ervaring mee heeft gehad.
 • Als een kind zindelijkheids-, slaap- of huilproblemen heeft.

Uw kind en u worden uitgenodigd voor een gesprek met de medisch kinder- en jeugdpsycholoog. Tijdens dit gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals de reden van de verwijzing en vragen over de ontwikkeling en leefsituatie van uw kind. Ook worden mogelijke vervolgstappen besproken. Denk aan een (neuro)psychologisch onderzoek en behandeling en begeleiding. Soms wordt uw kind doorverwezen naar een organisatie die uw kind beter kan helpen.

Uitgebreid psychologisch onderzoek

De medisch kinder- en jeugdpsycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van uw kind te krijgen. Dit gebeurt via een uitgebreid psychologisch onderzoek. Hierbij wordt onderzocht wat de intelligentie, interesses, karaktereigenschappen, sterke en minder sterke kanten en geheugen- en concentratiespanne van uw kind zijn. Voor het psychologisch onderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt.

Behandeling

Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek kunt u als ouders het advies krijgen om hun kind verder door de medisch kinder- en jeugdpsycholoog te laten behandelen. Via gesprekken, gedragstherapie of traumatherapie krijgen u en uw kind vaardigheden aangeleerd om met de problemen om te gaan. Ook is er de mogelijkheid om de groepsles OP KOERS te volgen. Tijdens deze lessen leren kinderen met een chronische ziekte omgaan met de problemen die zo’n ziekte met zich mee kan brengen.

Medewerkers Kinder- en Jeugdpsychologie

 • GZ psycholoog Truus de Gaaij-Mengelers
 • GZ- psycholoog Kristie Nijssen-de Schipper
 • Psychologisch medewerker Marijke Roelse
 • Psychologisch medewerker José Smits-Govaert
 • Stagiair masteropleiding medische kinder- en jeugdpsychologie

Meer informatie

Kindercardiologie

De kindercardiologen van Adrz zijn gespecialiseerd in hartklachten bij kinderen. Zij zien kinderen waarbij verder onderzoek nodig is naar deze klachten. Zo doen zij regelmatig cardiologische screeningsonderzoeken om te kijken of een kind een erfelijke of aangeboren afwijking heeft.

Klachten aan het hart

De meest voorkomende klacht aan het hart waarmee kinderen bij de kinderarts komen, is het hartruisje. Daarnaast zijn hartkloppingen, pijn op de borst of een familielid met een erfelijke hartafwijking redenen voor een afspraak bij de kinderarts. In veel gevallen kan de kinderarts op basis van het verhaal van uw en uw kind, een lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje een diagnose stellen. Maar soms is het beeld niet zo duidelijk en wordt uw kind doorgestuurd naar een kindercardioloog.

Kindercardiologisch spreekuur

Bij Adrz hebben we 4 keer per jaar een speciaal kindercardiologisch spreekuur. Tijdens dit spreekuur spreken u en uw kind met kindercardioloog Ingrid Frohn van het Erasmus MC en kinderarts Jolanda van Keulen van Adrz.  Zij doen tijdens het spreekuur regelmatig cardiologische screeningsonderzoeken. Meestal zijn deze om te onderzoeken of uw kind een erfelijke of aangeboren afwijking heeft. Wanneer nodig kunnen zij ook een echo van het hart maken. Tijdens het spreekuur zien de kindercardioloog en -arts ook kinderen die bijvoorbeeld een 24-uursonderzoek naar het hartritme hebben ondergaan. Bij tussentijdse problemen kunnen ouders altijd contact opnemen voor overleg of een beoordeling van het kind.

Samenwerking Sophia Kinderziekenhuis

Voor kinderen die in Adrz worden geboren en waarbij verdenking is op een hartafwijking, kunnen de artsen van Adrz 24 uur per dag overleggen met een kindercardioloog van het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast werken de artsen van Adrz en het Sophia Kinderziekenhuis nauw samen als het gaat om de begeleiding van kinderen met ingewikkelde hartafwijkingen. Deze kinderen gaan vaak om en om naar Adrz en het Sophia Kinderziekenhuis. Dit bespaart ouders veel ritten naar Rotterdam.

Meer informatie

Verblijf op de Kinderafdeling

Soms is een opname op de Kinderafdeling nodig, dit kan best spannend zijn. Daarom mag u altijd bij uw kind blijven. Een deel van de zorg wilt u waarschijnlijk ook graag zelf blijven doen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat een van de ouders bij het kind blijft slapen. We noemen dat rooming-in. Sommige verpleegkundige controles en handelingen vinden ook ‘s nachts plaats. Een ongestoorde nachtrust kunnen we helaas niet garanderen.

Gebruik van mobiele telefoon is toegestaan op de gehele afdeling.

Rooming-in en rooming-in bij isolatieverpleging

Als uw kind geïsoleerd wordt verpleegd vanwege een besmettelijke ziekte, dan mag uw kind niet van de kamer. Ook als uw kind zich in isolatieverpleging bevindt, is het mogelijk dat één ouder naast het kind blijft slapen. U kunt de kamer verlaten nadat u uw handen heeft gereinigd.

Zie ook folder Rooming-in en ouderparticipatie.

Familiekamer

Op de Kinderafdeling is een familiekamer aanwezig. Er is een keukentje met koelkast en magnetron aanwezig.

Televisie

Bij ieder bed hangt boven het voeteneinde een televisie. De kinderen mogen gratis kijken. U kunt, indien u dat wenst, afspraken maken met de verpleegkundigen over de tijden, programma’s, waar en hoelang uw kind televisie mag kijken.

Bezoektijden

Als ouder/verzorger mag u constant bij uw kind blijven. Na de lunch is er even rusttijd. Voor het overige bezoek is er doorlopend bezoek van  8.00 tot 20.00 uur. Het is aan te raden het bezoek zoveel mogelijk over de bezoektijd te verspreiden. Voor de wiegen-/couveuse afdeling is een andere bezoekregeling van toepassing. Op de Kinderafdeling geldt de regel dat kinderen enkel in overleg van de afdeling af mogen. Als de arts met u afspreekt dat u met uw kind naar buiten mag dan betekent dat, dat uw kind wel op het ziekenhuisterrein moet blijven, maar bijvoorbeeld wel naar het parkje naast het parkeerterrein mag gaan.

Speelkamer en tienerkamer

Op de Kinderafdeling is een tienerkamer en een speelkamer, waar kinderen hun ziekzijn door spel even kunnen vergeten. Kinderen moeten zich hier veilig kunnen voelen, daarom mogen er geen medische handelingen door verpleging of artsen worden verricht. De speelkamer is toegankelijk voor de patiëntjes van de Kinderafdeling. Broertjes en zusjes zijn welkom onder begeleiding van de ouders.

Medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener heeft een zelfstandige en centrale functie in de pedagogische begeleiding van patiënten voor en tijdens de ziekenhuisopname.

 • De medisch pedagogische zorg in een ziekenhuis begeleidt kind en ouder(s) tijdens de ziekenhuisopname. Ook helpt zij kind en ouder(s) bij de voorbereiding op en de begeleiding naar operaties en onderzoeken.
 • De medisch pedagogische zorg wordt onder andere ingeschakeld bij angstige kinderen, bij psychosociale problemen, zoals zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, huilproblemen, eetproblemen of gedragsproblemen. En voor begeleiding en afleiding bij interventies zoals bloedafname, infuus inbrengen, sonde inbrengen en klysma’s.
 • Zij bieden structuur, veiligheid en duidelijkheid gedurende de opname mede door het gebruik van dagprogramma’s en het opstellen en uitvoeren van pedagogische begeleidingsplannen.
 • Zij hanteren focustaal en dragen hierdoor bij aan stress- en pijnreductie.

Kinder- en Jeugdpsychologie

Wanneer u een gesprek met een kinderpsycholoog wenst, kunt u de kinderarts vragen om een verwijzing. Ook kan een verpleegkundige of medisch pedagogisch hulpverlener problemen van uw kind voorleggen aan de kinderarts en deze vragen om een kinderpsycholoog in te schakelen. Zo kan de kinderpsycholoog uw kind en/of u proberen te helpen wanneer uw kind bijvoorbeeld ernstig ziek is, een chronische ziekte heeft of psychosomatische klachten heeft.