Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Speciale polis

Kinderallergie

Allergieklachten komen steeds meer voor bij kinderen en jongeren. De klachten kunnen erg uiteenlopend zijn. Het kan gaan om eczeem, hooikoorts, astma, een medicatie-, insecten- of voedselallergie, urticaria of angio-oedeem. Soms is de oorzaak van de klachten meteen duidelijk, soms zijn er alleen vermoedens over. Op de poli Kinderallergie zoeken we uit wat de aard van de klachten is.

Hilde Knockaert is kinderarts met het aandachtsgebied kinderallergologie. Om deze zorg in Zeeland goed te kunnen bieden, werkt ze nauw samen met de dienst kinderallergologie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Verder zijn er vaak gecombineerde spreekuren met verpleegkundige Jenny Rietveld. Zij is longverpleegkundige, maar begeleidt ook patiënten in de eczeembehandeling en geeft instructie over het gebruik van auto-injectorpennen.

Kinderdiabetes

Diabetes is een chronische ziekte. Kinderen en jongeren die deze aandoening hebben worden dagelijks geconfronteerd met hun anders zijn en volgen een intensieve therapie die veel vraagt van zowel het kind als de ouders/verzorgers. De behandelding is met insulinepentherapie of insulinepomptherapie.

Sensorbehandeling kan voor beide groepen volgens landelijke richtlijnen worden ingezet.

In Adrz Goes worden kinderen met diabetes behandeld door het kinderdiabetesteam. Dit multidisciplinaire team bestaat uit:

Het kinderdiabetesteam is 24 uur per dag bereikbaar bij spugen, ketonen in bloed, ontregeling door ziekte, bewustzijnsverlies en alle dringende vragen.

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over diabetes en kinderen, kijk dan op Stichtingkinderdiabetes.nl.

Folders

Kindercardiologie

De meest voorkomende klacht op cardiaal gebied, waarmee kinderen bij de kinderarts terecht komen, is het hartruisje. Daarnaast zijn hartkloppingen, pijn op de borst of een familielid met een erfelijke hartafwijking redenen voor een consult bij de kinderarts. In veel gevallen kan de kinderarts aan de hand van het klachtenpatroon (“verhaal”), het lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje een diagnose stellen.

Soms is het beeld niet zo duidelijk en moet een kind doorgestuurd worden naar een kindercardioloog. Hiervoor heeft Adrz een speciaal kindercardiologisch spreekuur, wat vier keer per jaar georganiseerd wordt. Dan is er een gezamenlijk kindergeneeskundig/kindercardiologisch consult door de kindercardioloog dr. Frohn, vanuit het Erasmus MC samen met Jolanda van Keulen, kinderarts.

Als het nodig is, kan er dan ook een echo van het hart gemaakt worden. Tijdens dit spreekuur worden regelmatig cardiologisch screenings onderzoek gedaan, meestal in het kader van erfelijke en/of aangeboren afwijkingen.

Daarnaast worden verschillende kinderen besproken die bijvoorbeeld een 24-uurs onderzoek van het hartritme hebben ondergaan.

Voor de kinderen die in Adrz geboren worden waarbij verdenking is op een hartafwijking, kan er 24 uur per dag overlegd worden met de dienstdoende kindercardioloog van het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast is er nauwe samenwerking ten aanzien van de begeleiding van kinderen met complexe hartafwijkingen, waarbij deze kinderen vaak om en om in Adrz en het SKZ gezien worden. Dit bespaart ouders vaak vele ritten naar Rotterdam.

Bij tussentijdse problemen kunnen ouders laagdrempelig met ons contact opnemen voor overleg of beoordeling.

Meer informatie

Kinderastma

Astma komt veel voor bij kinderen. Soms hebben ze er zoveel last van of zijn nog zo jong dat de huisarts naar de kinderarts verwijst. Alle kinderartsen zien dus kinderen met astma, maar er is ook een Astmapoli. Dat is voor die kinderen die heel vaak medicijnen nodig hebben, die ervoor opgenomen worden of naar de spoedeisende hulp moeten in verband met hun astma. Het kan ook zijn dat nog niet helemaal duidelijk is of er sprake is van astma, en dan kan dat ook op de Astmapoli uitgezocht worden. Hoewel de poli ‘Astmapoli’ heet, is de poli er ook voor kinderen met andere aandoeningen van de luchtwegen.

Kinderarts Marquita Greijn heeft zich gespecialiseerd in longziekten bij kinderen. Naast deze kinderarts is er ook een kinderlongverpleegkundige: Jennie Rietveld. Zij neemt extra de tijd om alles te vragen over hoe het gaat, welke medicijnen gebruikt worden en oefent het innemen van de medicijnen. Ook gaat zij wel eens thuis kijken om te zien of er nog iets veranderd moet worden aan bijvoorbeeld vloerbedekking, knuffels in bed en hoe er het beste gelucht kan worden.

Links: Marquita Greijn, kinderarts met aandachtsgebied longziekten. Rechts: Jennie Rietveld, kinderlongverpleegkundige.

Samen met de kinderartsen is er een kaart gemaakt waarop staat welke medicijnen voorgeschreven zijn en hoe vaak die genomen mogen worden. Dat is ook handig voor de huisarts of op vakantie. De kinderartsen zullen, als dat nog nodig is aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld longfunctieonderzoek. Maar ze zullen ook uitleggen wat er aan de hand is en daarna de medicijnkaart invullen of veranderen.

Meer informatie

Medicatiewijzer