Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Ziekte en medische behandelingen zijn ingrijpend voor kinderen. Zowel de ziekte als de behandeling veroorzaken vaak stress en pijn. Bij Adrz hebben we daarom veel aandacht voor het voorkomen en tegengaan hiervan.

Kind- en Comfortteam

In Adrz gaan we zoveel mogelijk voor stress- en pijnvrije zorg. Voor kinderen is zelfs een speciaal team opgericht dat zich alleen maar bezighoudt met het voorkomen en tegengaan van stress en pijn: het Kind- en Comfortteam. In dit team zitten medewerkers uit verschillende vakgebieden:

  • kinderverpleegkundigen
  • een kinderarts
  • een medisch pedagogisch zorgverlener
  • een medisch psycholoog

Op de momenten dat stress en pijn een rol spelen, ondersteunt het Kind- en comfortteam bij de behandeling. U kunt het team via uw arts of verpleegkundige bereiken of direct via kindergeneeskunde.kenc@adrz.nl.

Momenten van stress en pijn

In het ziekteproces zijn er verschillende momenten waarop stress en pijn een rol kunnen spelen, namelijk:

  • tijdens en na een operatie
  • rond korte procedures zoals een punctie
  • pijn door de ziekte of behandeling
  • pijn wanneer beter worden niet meer mogelijk is

Daarom zet het Kind- en Comfortteam zich op deze momenten in om stress en pijn te voorkomen en tegen te gaan.

De invloed van taal

Taal beïnvloedt de beleving van het kind. Zo kan vragen naar pijn of praten over prikken zorgen voor negatieve gevoelens en gedachten bij het kind. Kinderen zijn extra gevoelig voor positieve en negatieve taal. In angstige situaties kiezen zij snel voor de negatieve uitleg van woorden. Door positieve taal te gebruiken worden kinderen rustiger en hebben zij meer vertrouwen in de zorgverleners en de behandeling.

Bekijk voor meer informatie de folder Helpend taalgebruik van Stichting Kind en Ziekenhuis

Plaatselijke verdoving met zalf

Emla® is een zalf die op de huid wordt aangebracht om deze plaatselijk te verdoven. Bijvoorbeeld bij bloedafname of het plaatsen van een infuus. Zo zorgen we ervoor dat uw kind:

  • minder voelt van de behandeling
  • minder angstig zal zijn bij een eventuele volgende behandeling