Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Hieronder leest u meer over verschillende behandelingen op de afdeling Kaakchirurgie.

Implantaten

De kaakchirurgen in Adrz zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van implantaten. Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. De meeste implantaten zien er uit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan hecht. In het algemeen plaatst de kaakchirurg het implantaat en controleert hij het vastgroeien. Daarna neemt de tandarts de behandeling weer over, bijvoorbeeld het maken van een kunstgebit of het plaatsen van een kroon. De kaakchirurg en de tandarts werken in nauw overleg met elkaar.

Afwijkende stand boven- of onderkaak

Een afwijkende stand van de boven- en/of onderkaak kan eveneens worden behandeld door de kaakchirurg, vaak samen met de orthodontist (“beugeltandarts”). De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand. De kaakchirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie.

Slijmvliesafwijkingen en breuken

Ook slijmvliesafwijkingen, kaakgewrichtsklachten en aandoeningen van de speekselklieren worden behandeld door de kaakchirurg, evenals breuken van de kaak of het jukbeen.

Goed- en kwaadaardige gezwellen

Voorts behandelt de kaakchirurg de goedaardige en de kwaadaardige gezwellen van de mondholte en de naaste omgeving. Ook het herstel van de defecten die het gevolg kunnen zijn van de behandeling van die kwaadaardige gezwellen wordt uitgevoerd door de kaakchirurg. De behandeling van kwaadaardige gezwellen en de behandeling van ernstige aangeboren afwijkingen vindt plaats in gespecialiseerde centra, meestal in samenwerking met andere specialismen.