Deze folder geeft u informatie over een blindedarmontsteking (appendicitis). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Plotseling ontstane ontsteking blinde darm

De blinde darm of beter gezegd de appendix (letterlijk: aanhangsel) bevindt zich meestal daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm, dat wil zeggen rechtsonder in de buik. Een appendicitis is een meestal plotseling ontstane ontsteking van de blinde darm. Waarom deze ontstoken raakt is niet duidelijk. De pijnklachten beginnen meestal geleidelijk op, rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar de rechter onderbuik. Soms worden de pijnklachten voorafgegaan door misselijkheid en braken. Er kan een lichte temperatuurverhoging zijn en een algeheel onwel bevinden. Wanneer de verschijnselen duidelijk zijn, is het aanraken van de buik en het daarna loslaten pijnlijk met name rechtsonder. Hoesten en lachen doet soms pijn. Dikwijls wordt ook ‘vervoerspijn’ aangegeven; bijvoorbeeld wanneer een auto over een hobbel rijdt. De blinde darmontsteking kan zeer heftig verlopen en aanleiding geven tot buikvliesontsteking. In dat geval kan de pijn in de gehele buik voelbaar zijn.

Verloop onderzoek

Vanzelfsprekend is lichamelijk onderzoek door de arts belangrijk. Meestal wordt ook een inwendig onderzoek via de anus gedaan en bij de vrouw eventueel een inwendig gynaecologisch onderzoek. Daarnaast wordt bloed en urine in het laboratorium onderzocht. Meestal wordt een echografisch onderzoek of een CT-scan op de afdeling Radiologie gemaakt. Door middel van geluidsgolven kunnen echografisch de organen in de onderbuik zichtbaar gemaakt en bekeken worden. Bij twijfel of onzekerheid over de juiste aandoening kan een kijkoperatie (laparoscopisch onderzoek) onder narcose aan de eventuele operatie vooraf gaan.