CT staat voor Computer Tomografie. Bij een CT-scan worden door middel van röntgenstralen en met behulp van een computer afbeeldingen van uw lichaam gemaakt.

Informatie voorbereiding, uitvoering en nazorg

Hier vindt u informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het CT-onderzoek. Onderaan de pagina staat informatie over verschillende typen CT-onderzoeken.

Van tevoren melden?

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

  • zwanger bent of denkt dat te zijn. Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is.
  • allergisch bent voor contrastvloeistof. Dit is meestal bekend van eerdere röntgenonderzoeken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. De contactinformatie vindt u bovenaan de pagina.