Pan lub Pani lub ktoś z Waszych bliskich przeszedł wylew krwi do mózgu lub udar (mózgu). Nazywamy to w skrócie CVA (udar mózgu = udar naczyniowy mózgu). W dosłownym tłumaczeniu oznacza to: uszkodzenie w naczyniach krwionośnych mózgu.