Het specialisme Neurologie houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Onder andere epilepsie, multiple sclerose (MS), beroerte, migraine, hernia, Alzheimer, Parkinson en hersenaandoeningen behoren tot het werkgebied van de neuroloog.

Eventueel ondersteunend onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF): EEG (hersenfilm), EMG (spier-/zenuwonderzoek), EP (metingen snelheid verschillende trajecten binnen het zenuwstelsel) en vele andere onderzoeken.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over neurologische aandoeningen kijkt u op de website van onze neurologen. Hier vindt u onder andere informatie over TIA-service, acute hersenhulp, het Centrum voor slaap- en waakstoornissen, onze hoofdpijnpoli, kinderneurologie en nog veel meer.

Ons team

Neuroloog

Een neuroloog is een medisch specialist die gespecialiseerd is in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van de mens. Hoofdpijn, krachtverlies van een ledemaat, dubbelzien of een loopstoornis zijn voorbeelden van klachten waarmee mensen bij een neuroloog komen. De aandoeningen die door een neuroloog behandeld worden zijn onder meer een beroerte (CVA of TIA), migraine, Multiple Sclerose (MS), epilepsie, ziekte van Parkinson of een carpaal tunnel syndroom.

Wat doet de neuroloog?

Luisteren

Allereerst luistert de neuroloog naar uw verhaal; daarna stelt hij aanvullende vragen. Dit is erg belangrijk omdat het verhaal duidelijk kan maken wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat voor verder onderzoek verricht nodig is om een diagnose te kunnen stellen.

Kijken

Met het lichamelijke onderzoek kan de neuroloog de meeste functies van de hersenen en de zenuwen testen. Tijdens het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek kan de neuroloog hulpinstrumenten gebruiken zoals een stemvork of een reflexhamer. Daarna volgt zo nodig verder onderzoek. Met behulp van een spierzenuwonderzoek (EMG) met elektronische apparatuur kan een zenuw- of spieraandoening aangetoond worden. Een hersenfilmpje (EEG) kan epilepsie opsporen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd op de afdeling Klinische Neuro Fysiologie (KNF). Een ruggenprik kan een zenuw- of hersenvliesontsteking aantonen. Verder kan met een scan (MRI of CT) gekeken worden of er bijvoorbeeld een rughernia óf hersentumor zit. Deze beeldvormende onderzoeken vinden plaats op de afdeling radiologie.

Behandelen

Op basis van de uitslagen van het gesprek, lichamelijk onderzoek en de eventuele andere onderzoeken kan er een diagnose gesteld worden. Na het stellen van de diagnose overlegt de neuroloog met u over de inhoud van een eventuele behandeling (bron: Neurologie.nl).

Voor verschillende aandoeningen is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist met een eigen spreekuur.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist (VS) werkt zelfstandig en heeft veel kennis van zaken. Een VS combineert medische en verpleegkundige behandelingen. Die combinatie is fijn, want mensen worden steeds ouder, wonen langer thuis en hebben soms meer ziektes tegelijkertijd. In Nederland zijn meer dan 3000 verpleegkundig specialisten aan het werk en dat aantal groeit.

Wat doet de verpleegkundig specialist?

De bevoegdheden van de VS zijn bij wet geregeld. Voorbeelden van medische behandelingen zijn het voorschrijven van medicijnen of het verrichten van kleine ingrepen. Voorbeelden van verpleegkundige behandelingen zijn aandacht voor preventie, mensen helpen met een gezonde leefstijl of hen leren omgaan met hun chronische ziekte en coachen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De VS kijkt niet alleen naar de ziekte, maar vooral ook naar de zieke en andere problemen die een rol spelen, zoals sociale omstandigheden en de psychische belasting van een ziekte. De behandeling gaat in overleg met de patiënt en is gericht op de kwaliteit van leven.

Regiebehandelaar

Vaak krijgt iemand zorg van verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld van een medisch specialist, psycholoog, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Dan is het belangrijk dat alle zorg op elkaar is afgestemd. Vaak neemt de VS deze rol op zich. Dit wordt de regiebehandelaar genoemd. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg komt je de VS als regiebehandelaar tegen.

Verpleegkundig specialist en arts

Een VS werkt zelfstandig, vaak samen met een arts. Dat kan in de huisartsenpraktijk zijn, maar ook in het ziekenhuis, de polikliniek, de geestelijke gezondheidszorg, in de wijk of het verpleeghuis. Bij ingewikkelde ziektes of ingrepen vragen ze een arts om mee te kijken of de zorg over te nemen (bron: Zorgmasters.nl).

Wachttijd Neurologie: Goes 94, Vlissingen 101, Zierikzee 99

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.