Er is bij u geconstateerd dat u een vorm van dementie heeft. Deze folder geeft u aanvullende informatie over dementie en de verschillende vormen hiervan. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven.

 

Wat is dementie?

Er is sprake van een dementie als er meerdere cognitieve (verstandelijke) functies van de hersenen achteruitgaan, waarbij het volledig zelfstandig functioneren niet meer mogelijk is. Daarbij zijn er geen andere verklaringen gevonden voor deze veranderingen. Dementie heeft vele verschillende oorzaken, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest
voorkomende is.

Na de diagnose dementie

Zojuist is er met u en uw naasten besproken dat er sprake is van een vorm van dementie. Dit is behoorlijk ingrijpend. Naast alle emoties kan de diagnose ook veel vragen oproepen. In het gesprek zijn er verschillende onderwerpen besproken. In de adviesfolder staan nog een paar adviezen, die voor u mogelijk van toepassing en nuttig zijn.