Als u bent doorverwezen naar Adrz met het vermoeden dat u longkanker heeft, ondergaat u een aantal onderzoeken om de diagnose wel of geen longkanker te kunnen stellen. Deze folder geeft u informatie over de diagnostiekfase (verdenking) longkanker. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

In de folder kunt u meer informatie vinden over uw aanspreekpunt en het team dat voor u klaarstaat. Als er, bijvoorbeeld na een longfoto, een verdenking van longkanker is geconstateerd, krijgt u een casemanager toegewezen. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige en uw aanspreekpunt tijdens het onderzoek- en behandeltraject. Zij neemt contact met u op om u verder te informeren over het vervolg. Daarnaast overlegt ze met u over uw conditie en voedingstoestand, en kan ze bijvoorbeeld een fysiotherapeut of diëtist inschakelen.