Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Hemodialyse in het dialysecentrum vindt doorgaans drie keer per week plaats, vier uur per keer. Dit gaat onder begeleiding van de dialyseverpleegkundigen. De frequentie en de duur van de dialysebehandeling wordt door de nefroloog afgesproken.

De dialyseafdeling is geopend van maandag t/m zaterdag van 7.45 uur tot en met 21.30 uur. Er kan gekozen worden om de dialysebehandeling in de ochtend of in de middag te starten. De volgende aansluittijden worden gehanteerd:

  • Ochtendsessie: tussen 8.10 uur en 9.10 uur
  • Middagsessie: tussen 15.10 uur en 16.10 uur

Er wordt met u vaste dagen en tijden afgesproken, afhankelijk van wanneer en waar er plaats is. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Meestal krijgt u een vaste plek, maar dit kan ook af en toe wisselen als omstandigheden op de afdeling daar om vragen

Bij aanvang van uw dialysebehandeling mag u plaats nemen in de wachtruimte. In de wachtkamer hangt een camera zodat we kunnen zien wie er in de wachtkamer aanwezig is. Vanuit de wachtkamer wordt u opgehaald. Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn zodat uw behandeling niet onnodig later start.

Realiseert u zich dat u drie tot vier uur aan de machine bent aangesloten en dus niet naar toilet kunt (behalve in hoge uitzondering). Het is dus verstandig vóór dialyse nog gebruik te maken van het toilet. Zo nodig kunt u om een po of urinaal vragen tijdens het dialyseren.

Wanneer u geen of bijna geen urineproductie meer heeft, mag u zich voorafgaand aan de dialyse wegen op de weegschaal. Op die manier kan er beoordeeld worden hoeveel vocht er tijdens de dialyse onttrokken moet worden.

Nadat u heeft plaatsgenomen in de stoel wordt uw bloeddruk gemeten. Indien van toepassing wordt uw shunt gecontroleerd, aangeprikt en u wordt aangesloten op de machine (opbouwen van de machine). Alles bij elkaar duurt het aansluiten ongeveer twintig minuten. Patiënten die zelf de machine opbouwen, mogen twintig minuten eerder komen.

Na het aansluiten worden de machine-instellingen gecontroleerd door een tweede dialyseverpleegkundige. Vervolgens wordt elk uur uw bloeddruk gemeten.

Tijdens het dialyseren hebben verpleegkundigen, de diëtist en de maatschappelijk werker tijd om zaken met u te bespreken.

Vlak voor het afsluiten wordt uw bloeddruk gemeten en worden de spullen die nodig zijn voor het afsluiten klaargelegd. Bij het afsluiten krijgt u uw bloed (dat zich nog in de lijnen bevindt) terug. Wanneer u een shunt heeft, worden de naalden verwijderd en moet u gemiddeld 10 tot 15 minuten afdrukken totdat de prikgaatjes dicht zijn.

Tot slot wordt u weer gewogen om te controleren of de (eventueel) ingestelde vochtafname ook behaald is.