Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Als u bent doorverwezen naar Adrz met het vermoeden dat u een hersentumor heeft, ondergaat u een aantal onderzoeken om de diagnose wel of geen hersentumor te kunnen stellen. Hieronder leest u over het diagnose- en behandeltraject, uw aanspreekpunt en het team dat voor u klaarstaat.

Aanspreekpunt

Als er op de hersenscan een verdenking op een hersentumor is, dan krijgt u een casemanager toegewezen. Dit is een verpleegkundig specialist en hij is uw aanspreekpunt tijdens het onderzoeks- en behandeltraject. Hij neemt contact met u op om nader met u kennis te maken en u verder te informeren over de vervolgafspraken in Adrz en Erasmus MC.

Diagnose in samenwerking met Erasmus MC

Als de neuroloog de mogelijkheid van een hersentumor wil onderzoeken, dan zal er een scan van het hoofd gemaakt worden op de afdeling Radiologie. Dit kan een CT-scan of een MRI-scan zijn. Daarnaast wordt vaak een CT-scan van de rest van het lichaam gemaakt om zeker te zijn dat de tumor in de hersenen niet een uitzaaiing is van een andere tumor in het lichaam.

Een definitieve diagnose van een hersentumor kan gesteld worden als er een stukje tumorweefsel onder de microscoop onderzocht is. Dit weefsel kan alleen maar met een hersenoperatie verkregen worden. Deze operatie vindt plaats in het Erasmus MC in Rotterdam.

De casemanager verzamelt uw gegevens en zal deze doorsturen naar het hersentumorcentrum van het Erasmus MC. U krijgt via hem de afspraak te horen wanneer u in het Erasmus MC verwacht wordt.

De toegestuurde gegevens worden twee keer per week tijdens een multidisciplinair overleg in aanwezigheid van neurochirurgen, neuropathologen, neuro-oncologen in het Erasmus MC besproken. Meestal heeft u aansluitend aan dit overleg een afspraak met de verpleegkundig specialist en neurochirurg in het Erasmus MC. Wij adviseren u om iemand mee te nemen naar dit bezoek. Tijdens dit bezoek worden de uitkomsten uit het multidisciplinaire overleg met u besproken en zal er een behandelplan gemaakt worden. Indien mogelijk worden de voorbereidingen voor een eventuele operatie al uitgevoerd.

Na de afspraak in het Erasmus MC zal er regelmatig (telefonisch) contact zijn tussen u en de casemanager van Adrz.

Informatie diagnostiekfase verdenking hersentumor

Operatieve behandeling

De operaties aan een hersentumor vinden plaats in het Erasmus MC. Vanuit het Erasmus MC ontvangt u tijdig informatie over de verpleegafdeling en de datum van de operatie. Ook de eventuele voorbereidingen op de operatie worden met u doorgenomen. Enkele dagen na de operatie gaat u vaak weer naar huis. Eén tot twee weken na de operatie komt u weer op het spreekuur bij de neurochirurg die u geopereerd heeft in het Erasmus MC. Tijdens dit gesprek wordt de operatiewond opnieuw bekeken en krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek. Ook wordt er dan met u gesproken over een behandelplan.

Behandelingen na de operatie

De behandelteams van Adrz en het Erasmus MC hebben met elkaar afgesproken welke zorg in welk ziekenhuis plaatsvindt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een transmuraal zorgpad. De neurochirurg zal tijdens de bespreking van het behandelplan met u bespreken welke nabehandeling er mogelijk is en waar deze plaats kan vinden.

Als er geen behandeling mogelijk of wenselijk is en als de behandeling bij Adrz gaat plaatsvinden, dan zal er een afspraak ingepland worden bij de neuroloog van Adrz. Afhankelijk van de behandelmogelijkheden kan er ook een gesprek bij de internist-oncoloog en de radiotherapeut (bestralingsarts) van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut plaatsvinden. De casemanager van Adrz organiseert deze afspraken voor u.

Deze folder geeft u en uw naasten informatie wanneer bij een hersentumor geen op de tumor gerichte behandeling mogelijk is.

Behandelteam

Binnen de vakgroep Neurologie van Adrz zijn er twee neurologen met het aandachtsgebied neuro-oncologie. Dit zijn Dr. E.S.C. Korf en Dr. S.G.A. Wens.

Internist-oncoloog

Drs. H.K. van Halteren, Drs. E.C.J. van Vliet en Drs. K.W.J. Hoeben

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)

Radiotherapeuten: Dr. V.L.M.A. Coen en Dr. L.R. van Veelen hebben het aandachtsgebied neuro-oncologie.

Erasmus MC

Neurochirurg, neuro-oncoloog, radiotherapeut, verpleegkundig specialist/consulent neuro-oncologie.

Meer informatie