Deze folder geeft informatie over wat u de eerste zes weken wel en niet mag doen na een keizersnede. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.