Deze folder geeft u informatie over licht verteerbaar dieet. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het raadzaam is om tijdelijk een licht verteerbare voeding te gebruiken. Een licht verteerbaar dieet wordt vaak voorgeschreven bij maag-, darm-, gal- of leverklachten. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat een product door de een als niet licht verteerbaar ervaren kan worden en juist bij een ander minder problemen kan geven. Probeer producten waar u last van heeft na verloop van tijd nog eens. Het kan zijn dat de klachten in de loop van de tijd minder worden of zelfs helemaal verdwijnen.

Algemene richtlijnen

  • Eet rustig en kauw goed.
  • Neem meerdere kleine maaltijden verspreid over de dag: drie hoofdmaaltijden en eventueel drie tussendoortjes.
  • Zorg voor voldoende variatie in de voeding.
  • Sla geen maaltijden over.
  • Drink voldoende, minstens 1½ liter per dag (tenzij uw arts anders adviseert).