Als u bent doorverwezen naar Adrz met het vermoeden dat u maagkanker heeft, ondergaat u een aantal onderzoeken om de diagnose wel of geen maagkanker te kunnen stellen. Hieronder leest u over het diagnose- en behandeltraject, uw aanspreekpunt en het team dat voor u klaarstaat.

Aanspreekpunt

Als er bij het kijkonderzoek een verdenking van maagkanker is geconstateerd, krijgt u een casemanager toegewezen. Dit is een verpleegkundig specialist en uw aanspreekpunt tijdens het onderzoek- en behandeltraject. Zij neemt contact met u op om u verder te informeren over het vervolg. Daarnaast overlegt ze met u over uw conditie en voedingstoestand, eventueel met behulp van een diëtiste.

Diagnose

Om de diagnose te kunnen stellen wordt er als eerste een klein stukje weefsel uit de tumor weggenomen. Dit noemen we een biopt. Het biopt wordt weggenomen tijdens een kijkonderzoek via de mond en slokdarm (gastroscopie). Het weefsel wordt vervolgens opgestuurd naar het laboratorium en onderzocht door een patholoog. In het laboratorium worden de kenmerken van de tumor achterhaald en bepaald of het een goedaardige of kwaadaardige afwijking is.

Als er tijdens het kijkonderzoek een verdenking van kanker wordt geconstateerd, is vervolgonderzoek nodig. Daarmee wordt vastgesteld of er sprake is van uitzaaiingen naar omringende lymfeklieren of organen. De mogelijke vervolgonderzoeken zijn:

Multidisciplinair overleg

Patiënten met (een verdenking van) maagkanker die onderzocht zijn, worden besproken in een multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg zijn de internist-oncoloog, radioloog, nucleair geneeskundige, radiotherapeut, MDL-arts, patholoog en verpleegkundig specialist aanwezig. De diagnose en het advies over het vervolg wordt zo spoedig mogelijk met u besproken tijdens een bezoek aan de polikliniek. Daarnaast wordt ook uw huisarts op de hoogte gesteld van de diagnose en het advies over het behandelplan.

Bezoek aan polikliniek

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist en de MDL-arts. De uitslag van de diverse onderzoeken worden dan met u besproken. Het is toegestaan om dit gesprek op te nemen (met uw telefoon bijvoorbeeld).

Als uit de diagnose blijkt dat het om een lokaal gezwel gaat zonder uitzaaiingen, wordt u verwezen naar de chirurg in het Erasmus MC. Als er wel uitzaaiingen zijn vastgesteld, krijgt u een gesprek met de internist-oncoloog over de mogelijke behandelopties.

Doorverwijzing naar Erasmus MC

De uitslagen van de verschillende onderzoeken worden samen met uw persoonlijke gegevens naar het Erasmus MC verstuurd, waarna u op korte termijn een oproep krijgt voor het spreekuur van de chirurg in het Erasmus MC. Wij adviseren u om iemand mee te nemen naar dit bezoek. Tijdens dit bezoek bespreekt de chirurg de uitslagen en gaat met u in gesprek over de mogelijke behandelingen. Het definitieve behandelplan wordt later tijdens het wekelijks multidisciplinair overleg in het Erasmus MC vastgesteld.

De chirurg van het Erasmus MC geeft zijn advies door aan de verpleegkundig specialist van Adrz. Zij plant daarop de benodigde afspraken voor het behandeltraject en licht u hierover in.

Operatieve behandeling

Wanneer een operatie mogelijk is, wordt deze uitgevoerd in het Erasmus MC. Soms wordt voor de operatie een behandeling met chemotherapie gegeven. De behandeling met chemotherapie wordt bij Adrz gegeven.

Niet-operatieve behandeling

Wanneer sprake is van uitzaaiingen, is genezing niet meer mogelijk. Er is nog wel een behandeling mogelijk met chemotherapie, afhankelijk van uw conditie en leeftijd. Deze behandeling is erop gericht om de ziekte te remmen. Hiervoor wordt u verwezen naar de internist-oncoloog van Adrz.

Behandelteam

Maag- darm- en leverarts, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundige, internist-oncoloog en verpleegkundig specialist oncologie/casemanager.

Ondersteunende diensten

Diëtiste, fysiotherapeut en psycholoog