Deze folder geeft u informatie over nazorg na een ingreep onder plaatselijke verdoving. Het is goed u te realiseren dat voor u de situatie anders kan zijn dan beschreven.